On My Mind

Một đứa hay nghĩ linh tinh và viết linh tinh cần chia sẻ những điều vẩn vơ của cuộc đời =3=