Vùng u mê

Mình có nhiều chàng trai và cô gái để yêu thương mỗi ngày, kể lể ở đây về những gì mình vẫn hay làm vì u mê họ ///v///

Hàng Đẫy Story – Tạm thời mình đang u mê ở bên này hơi quá nên ahihi

First time in Hàng Đẫy Stadium – Gặp cậu boi của tôi

[HĐ Story] 180311 Trọng Ỉn đã hốt tim và khiến tôi theo HNFC như nào?

[HĐ Story] 180405 HNFC vs. HAGL – quá nhiều sự bối rối

[HĐ Story] Các chú bộ đội áo đỏ Viettel

[HĐ Story] Kỷ niệm 3 tháng u mê